Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Vymenovanie člena Dvora audítorov (Nikolaos Milionis – EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Vymenovanie člena Dvora audítorov (Danièle Lamarque – FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Vymenovanie predsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Nástroj stability (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Nástroj európskeho susedstva (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Nástroj predvstupovej pomoci (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právne oznámenie