Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Ľudské práva vo svete v roku 2012 a politika EÚ v tejto oblasti (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Produkcia mlieka v horských a znevýhodnených oblastiach a v najvzdialenejších regiónoch (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Odolnosť a znižovanie rizika katastrof v rozvojových krajinách (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Ženy so zdravotným postihnutím (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Akčný plán pre európsky maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právne oznámenie