Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Financovanie európskych politických strán (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Cudzie invázne druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie