Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Kohézny fond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Európske zoskupenie územnej spolupráce (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právne oznámenie