Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidiel zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Rozpočtové prostriedky pridelené určitým členských štátom z Európskeho sociálneho fondu (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi ES a Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – posilnenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) v záujme riešenia otázky nezamestnanosti mladých, chudoby a sociálneho vylúčenia vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR2 bis) – zvýšenie platieb podľa okruhov VFR a nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – stavebné materiály, Španielsko) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Dohoda o vládnom obstarávaní (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právne oznámenie