Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Európsky námorný a rybársky fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Európska policajná akadémia (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Účinnosť výdavkov z Európskeho sociálneho fondu na starších pracovníkov (osobitná správa Dvora audítorov č. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Maria Borghezia (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
69. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Úloha vysielacích médií pri zobrazovaní EÚ a jej hodnôt (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Hladina hluku motorových vozidiel (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie