Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Európske environmentálne ekonomické účty (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Európsky rok rozvoja (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Dovoz dreva (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Klinické skúšanie liekov na humánne použitie (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v[nbsp ]prípade materských spoločností a[nbsp ]dcérskych spoločností v[nbsp ]rozličných členských štátoch (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Priebežné hodnotenie Štokholmského programu (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie