Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Platobné služby na vnútornom trhu (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Štatutárny audit subjektov verejného záujmu (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európska komisia a výkonné agentúry (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie