Rozpravy
Výsledky: 1 944 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Absolutórium za rok 2012: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európska rada a Rada (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Súdny dvor (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012 : Dvor audítorov (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Hospodársky a sociálny výbor (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Výbor regiónov (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: európsky ombudsman (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie