Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sporazum med EU in Azerbajdžanom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (B7-0240/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“ (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Izvajanje enotnega evropskega neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Fluorirani toplogredni plini (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Prosto gibanje delavcev (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo