Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strategija EU za Arktiko (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Sreda, 12. marec 2014
html 
Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Statistika za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in ZDA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Nagojski protokol o dostopu do genskih virov (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Podatki, ki spremljajo prenose sredstev (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo