Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Republiko Črno goro (zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Dovoljenje Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomnih pokrajinah Madeira ter Azori za nekatere alkoholne pijače (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Davek AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Sprememba obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Sprememba določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Sprememba člena 90 Poslovnika Evropskega parlamenta o mednarodnih sporazumih (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Sprememba Poslovnika Parlamenta, da se omogočijo elektronski podpisi (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Predlog spremembe proračuna št. 1/2014: tehnične prilagoditve v zvezi z Evropskim investicijskim skladom, Obzorjem 2020 in skupnim podjetjem Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo