Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člena 290 in 291 PDEU) (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Prilagoditev zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Imenovanje člana Računskega sodišča - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Sprememba člena 136 Poslovnika o navzočnosti poslancev na sejah (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Cilj za leto[nbsp ]2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Blagovna znamka Skupnosti (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Zamrznitev in zaplemba premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Torek, 25. februar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo