Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sporazumi EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence - pot naprej (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Pooblastitev držav članic za ratifikacijo pogodbe o trgovini z orožjem v interesu Evropske unije (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Pogodba o trgovini z orožjem (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Skladnost s pravili skupne ribiške politike (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Eksplozivi za civilno uporabo (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Neavtomatske tehtnice (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Elektromagnetna združljivost (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
Električna oprema, konstruirana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Sreda, 5. februar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo