Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Naključni ulovi kitov in delfinov (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Varovanje zunanjih meja na morju (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo