Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Sistem Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Letno poročilo o politiki konkurence EU (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Proizvodnja mleka v gorskih območjih, območjih z neugodnim položajem in najbolj oddaljenih regijah (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Odpornost in zmanjšanje tveganja katastrof v državah v razvoju (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Invalidke (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Program za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravno obvestilo