Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Vidiki enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Razvoj in izgradnja države v Južnem Sudanu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
CARS 2020: akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Prostovoljstvo in prostovoljne dejavnosti v Evropi (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Skupna ribiška politika - Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah - Stanje ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (razprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
Pravila za sodelovanje v programu Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravno obvestilo