Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Financiranje evropskih političnih strank (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Invazivne tujerodne vrste (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Tehnično izvajanje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo