Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropsko teritorialno sodelovanje (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Kohezijski sklad (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Dokumenti s ključnimi informacijami za naložbene produkte (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravno obvestilo