Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Določbe o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in pravila o prenehanju obveznosti za nekatere države članice (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Finančna sredstva za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Določitev sedežev institucij Evropske unije (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Večletni finančni okvir 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Predlog spremembe proračuna št. 7/2013: Okrepitev Evropskega socialnega sklada (ESS) za odpravo brezposelnosti mladih, revščine in socialne izključenosti v Franciji, Italiji in Španiji (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Predlog spremembe proračuna št. 8/2013 (PSP 2a) - krepitev plačil iz razdelka večletnega finančnega okvira in zmanjševanje odobritev plačil v proračunu za leto 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Gradbeni material - Španija) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Sporazum o vladnih nabavah (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravno obvestilo