Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Program Erasmus za vse (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Program Ustvarjalna Evropa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Program Evropa za državljane (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Instrument za povezovanje Evrope (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Vseevropsko prometno omrežje (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Kmetijska in ribiška statistika (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Varstvo in uporaba čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Dopolnilni raziskovalni program za projekt ITER (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Program za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravno obvestilo