Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sistem virov lastnih sredstev (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Solidarnostni sklad Evropske unije (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Evropska agencija za zdravila (izvajanje dejavnosti na področju farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Kazenskopravna zaščita eura in drugih valut pred ponarejanjem (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo