Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Evropski okoljsko-ekonomski računi (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Evropsko leto razvoja (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Uvoz lesa (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Okvir Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Vmesni pregled stockholmskega programa (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo