Razprave
Rezultati: 1.944 za besede: "7. mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Plačilne storitve na notranjem trgu (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Obvezna revizija subjektov javnega interesa (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četrtek, 3. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo