Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Albanien (Kroatiens anslutning till EU) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Avtal med Norge om deltagande i verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Avtal med Liechtenstein om villkoren för Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Europeiska långsiktiga investeringsfonder (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Transport av avfall (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Nya psykoaktiva ämnen (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande