Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ansvarsfrihet för 2012: EU:s byråer - verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska polisakademin (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska bankmyndigheten (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kemikaliemyndigheten (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande