Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska miljöbyrån (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Kliniska prövningar av humanläkemedel (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Onsdagen den 2 april 2014
html 
Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU (A7-0117/2014 - Boris Zala)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Missilskydd för Europa (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Den europeiska fiskerisektorn och frihandelsavtalet mellan EU och Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Europas gastronomiska arv (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Skydd av euron mot förfalskning (Perikles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande