Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU:s strategi för Arktis (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilier (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande