Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Genetiska resurser (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Registreringsbevis för fordon (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Trafiksäkerheten hos nyttofordon (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Järnvägstransportstatistik (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande