Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdagen den 27 februari 2014
html 
Situationen i Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdagen den 27 februari 2014
html 
Framtiden för EU:s viseringspolitik (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdagen den 27 februari 2014
html 
Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdagen den 27 februari 2014
html 
Avgifter för privatkopiering (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdagen den 27 februari 2014
html 
Styrning av den inre marknaden (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Sammanhållningspolitiken (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Att optimera de yttersta randområdenas potential (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Utvärderingen av unionens finanser (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande