Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, med undantag för artikel 49.3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, vad gäller artikel 49.3 (A7-0119/2014 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Ett gemensamt system för mervärdesskatt (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningstperiod (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien vad gäller ärenden som rör återtagande (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande