Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Anpssning av rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUFfördraget) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUF-fördraget) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om ledamöternas deltagande i sammanträden (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Gemenskapsvarumärke (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Frysning och förverkande av vinning av brott (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Medlemsstaternas varumärkeslagar (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande