Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Vapenhandelsfördraget (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Explosiva varor för civilt bruk (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Icke-automatiska vågar (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Elektromagnetisk kompatibilitet (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande