Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hissar och säkerhetskomponenter till hissar (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Enkla tryckkärl (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Mätinstrument (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Insolvensförfaranden (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Övergång till EU-omfattande betalningar och autogireringar (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Kapstadenavtalet från 2012 om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års protokoll om Internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande