Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Oavsiktlig fångst av valar (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Minskning av användningen av tunna plastbärkassar (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Övervakning av yttre sjögränser (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande