Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
De framtida förbindelserna mellan EU och Asean (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Tilldelning av koncessionsavtal (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Offentlig upphandling (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Tillträde för varor och tjänster till unionens inre marknad för offentlig upphandling (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande