Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020") (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande