Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Stabilitetsinstrumentet (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Europeiska grannskapsinstrumentet (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Instrumentet för stöd inför anslutningen (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande