Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2012/011 DL/Vestas - Danmark (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
EU:s rymdindustripolitik (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Molnbaserade datortjänster (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Bedömningsrapporten avseende Berec (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Civilskyddsmekanismen (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Bostadslåneavtal (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Import av ris från Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande