Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Volontär- och frivilligarbete i Europa (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Den gemensamma fiskeripolitiken - Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (debatt)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Måndagen den 9 december 2013
html 
Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten - Det aktuella läget för makrillfisket i Nordostatlanten (debatt)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Måndagen den 9 december 2013
html 
Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (debatt)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Måndagen den 9 december 2013
html 
Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Måndagen den 9 december 2013
html 
Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande