Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Finansiering av europeiska politiska partier (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Finansiella regler för unionens allmänna budget (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Koldioxidutsläpp från sjötransporter (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Invasiva främmande arter (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Europaparlamentets undersökningsrätt (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande