Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Europeiska institutet för innovation och teknik (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Europeisk statistik (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Åtgärdsprogram för skattefrågor (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast (2)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande