Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeiska satellitnavigeringssystem (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Makroekonomiskt stöd till Jordanien (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeiska socialfonden (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande