Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Sammanhållningsfonden (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Faktablad för investeringsprodukter (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande