Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Den fleråriga budgetramen 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Förslag till ändringsbudget nr 7/2013 – Förstärkning av Europeiska socialfonden för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, fattigdomen och det sociala utanförskapet i Frankrike, Italien och Spanien (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Förslag till ändringsbudget nr 8/2013 (FÄB 2a) – ökning av utbetalningarna under den aktuella rubriken i den fleråriga budgetramen och brist på betalningsbemyndiganden i 2013 års budget (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – Byggnadsmaterial – Spanien) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Avtalet om offentlig upphandling (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande