Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Programmet Erasmus för alla (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Programmet Kreativa Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Programmet Ett Europa för medborgarna (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Transeuropeiska transportnätet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Jordbruks- och fiskestatistik (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Kompletterande forskningsprogram för Iter-projektet (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Instrument för kärnsäkerhetssamarbete (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rättsligt meddelande