Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Systemet för Europeiska unionens egna medel (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Europeiska unionens solidaritetsfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Europeiska investeringsfondens kapitalökning (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (säkerhetsövervakning av humanläkemedel) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande