Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Europeiska havs- och fiskerifonden (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Europeiska polisakademin (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare (Revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Begäran om fastställelse av Mario Borghezios parlamentariska immunitet (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
FN:s generalförsamlings 69:e session (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Motorfordons ljudnivå (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande