Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Import av ris från Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Europeiska miljöräkenskaper (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Europaåret för utveckling (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Program för rymdövervakning och spårning (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Import av timmer (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Kliniska prövningar av humanläkemedel (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande