Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Betaltjänster på den inre marknaden (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Llagstadgad revision av företag av allmänt intresse (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande